Hoofdmenu

GO! Kinderopvang

GO! Kinderopvang biedt kinderopvang op reguliere peuterspeelzalen en peuterspeelzalen met Voorschoolse Educatie (VE) in Lelystad. Het aanbod richt zich op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Ook bieden ze o.a. talentgroepen, gastouderopvang en buitenschoolse opvang.

Categorie

Ouderschap
Baby
Mentale ontwikkeling
Kinderopvang
Scholen

Peuterspeelzaal

GO! Kinderopvang biedt kinderopvang op reguliere peuterspeelzalen en peuterspeelzalen met Voorschoolse Educatie (VE) in Lelystad, Almere en Zeewolde. Het aanbod richt zich op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarbij laten ze kinderen – onder deskundige leiding –  zoveel mogelijk in groepsverband samen spelen. De peuterspeelzaal is een goede opstap naar de basisschool.

Klik hier voor meer informatie in andere talen: Engels / Pools / Arabisch

Voorschoolse educatie

Op de VE-peuterspeelzalen van GO! wordt Voorschoolse educatie (VE) geboden. Deze speelzalen hebben een aanbod gericht op ontwikkelingsstimulering voor kinderen van 2 tot 4 jaar, vooral gericht op taal- en sociaal emotionele ontwikkeling. Met 4 jaar stroomt het kind door naar een basisschool, bij voorkeur met een VVE-aanpak in groep 1 en 2. Het totale aanbod voor een kind van 2 tot 6 jaar, noemen we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Doel is om kinderen zonder achterstand naar groep 3 te laten gaan. Het aanbod krijgt vorm aan de hand van een erkend VVE-programma. GO! Kinderopvang voert VE uit in opdracht van de gemeente.

Kinderen met een VVE-indicatie komen vanaf 2,5 jaar 16 uur per week naar de peuterspeelzaal, verdeeld over 4 tot 6 dagdelen. Dit is afhankelijk van de openstelling van de peuterspeelzalen. Van deze 16 uur is 8 uur gratis. De VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. Als er geen VVE-indicatie is afgegeven, dan kan de peuter maximaal twee dagdelen geplaatst worden. De ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouder.

Speciale regeling Lelystad

In Lelystad geldt een speciale regeling waarbij kinderen gratis naar de peuterspeelzaal kunnen. Dit geldt voor kinderen met een VVE-indicatie waarvan de ouders in de laagste inkomenscategorie vallen óf voor kinderen zonder VVE-indicatie, maar waarbij het armoedeprofiel van toepassing is. Klik hier voor meer informatie.

Talentgroepen

De talentgroepen in Lelystad en Almere bieden een vernieuwend ontwikkelingsaanbod voor peuters, om ze een vliegende start naar de basisschool te geven. Dit doet GO! door door de sociale en cognitieve talenten op een spelende manier te ontwikkelen.

Daarbij werken ze nauw samen met de ouders zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook is er een goede samenwerking en doorgaande lijn naar de basisschool. De Talentgroepen zijn voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Talentgroepen worden nu nog als pilot uitgevoerd, op vijf  locaties in Lelystad (PeutertalentFinnjolSpeelkajuitZuidwester en Dolfijntjes 1) en twee locaties in Almere.

Bekijk de folder voor meer informatie over Talentgroepen in Lelystad.

Zobacz broszurę w języku polskim

اطلع على الكتيب باللغة العربية 

View the brochure in English

Bekijk de website van GO! Kinderopvang voor uitgebreide informatie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen