Hoofdmenu

Helemaal Humanitas prijs

83 keer bekeken

LimonadeBrigade Lelystad is één van de 6 genomineerden voor de Helemaal Humanitasprijs 2024! Deze prijs wordt uitgereikt aan een bijzondere activiteit waarin de waarden van Humanitas helemaal tot hun recht komen en die aansluit op een actuele maatschappelijke vraag. Help jij ons naar de 1e plek?

Interessant voor ouders

Opvoeden
Ontspanning
Gedrag en emoties
Ouderschap
Duurzaamheid
Zorg goed voor jezelf
Zorg goed voor de wereld om je heen
Zwangerschap

Leeftijd

Kinderen 0 tot 2
Kinderen 2 tot 4
Kinderen 4 tot 8
Kinderen 8 tot 12
Kinderen 12+
Hele gezin
Volwassenen

Stem direct via de volgende link: https://tinyurl.com/stem-op-limo

Jouw stem bepaalt welke Humanitas-activiteit de publieksprijs van 3000 euro wint. De tweede en derde plaats ontvangen respectievelijk 2000 en 1000 euro. De juryprijs van 1000 euro gaat naar de activiteit met het meest innovatieve karakter. Deze wordt door Humanitas tegelijk met de publiekswinnaars bekend gemaakt rond Humanitas' verjaardag op 31 mei.  

Help jij ons aan de Helemaal Humanitas prijs?

Welke Humanitas activiteiten de publieksprijzen gaan winnen, kun jij (mede) bepalen door jouw stem uit te brengen! 

Je kunt van 13 t/m 26 mei jouw stem uitbrengen via de website van Humanitas of stem direct via de volgende link: https://tinyurl.com/stem-op-limo

Help jij ons naar een mooi resultaat? Dank je wel voor je stem!

 

Om welke 'activiteit' gaat het?

De LimonadeBrigade organiseert activiteiten in het inspiratiepunt(en) en heeft een online platform voor ouders met kinderen in de leeftijd 0-12 jaar. Waar ingezet wordt op ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen, tips en inspiratie. Zoals de MamaCafés, het PeuterCafé en Ouder & KindCafé op verschillende locaties in Lelystad. De activiteiten worden altijd ingericht onder deze pijlers:

Wat maakt ons nou ‘Helemaal Humanitas’? 

HomeStart  is één van de grondleggers van LimonadeBrigade Lelystad. Vanuit de behoefte om oudernetwerken te versterken en om iets te doen aan de eenzaamheid onder moeders met jonge kinderen is het MamaCafé ontstaan. Vanaf 2018 is de netwerk samenwerking de LimonadeBrigade ontstaan, met als eerste activiteit het MamaCafé.

Bij de activiteiten in de inspiratiepunten zien we dat ouders andere ouders meenemen (betrekken van eigen netwerk), dat ze niet alleen in gesprek gaan met de gastvrouw van de LimonadeBrigade maar ook contact aangaan en ervaringen uitwisselen met elkaar en zo meer contacten opdoen. Er ontstaan op deze manier ook vriendschappen. We zien ook steeds meer vaders, oma’s en moeders met verschillende achtergronden. Door deze contacten en gesprekken ontstaat er een relatie waar er in een vertrouwelijke en veilige omgeving dingen en relaties tot stand komen. Zo ervaren sommige moeders het zelfvertrouwen in eigen kunnen en talenten. In een aantal situaties heeft dat geleid tot inzet van moeders bij speciale activiteiten voor kinderen en hun ouders. Zoals knuffels maken, kinderliedjes spelen en zingen onder muzikale begeleiding.

Een aantal ouders (HomeStart ouders en bezoekers) voelt zich zo thuis, dat ze nu deel uitmaakt van dé Brigade!

De partners van de LimonadeBrigade hebben zich ingezet op gelijkwaardige basis rondom het versterken van de ouders. Dit naast hun eigen core business. De partners voelen zich verantwoordelijk om hun bijdrage op welke manier dan ook te leveren. Het samen doen als co-creatie, oftewel It takes a village to raise a child.

https://lh6.googleusercontent.com/VfHtIFXhhQ2sBPHT5tnfsvk6xThJsOItqnIw0yAYxkUodHEJp0ZLT4Q5zd2OZX_Qc8MuWaL2Wy-oH4-k6GAW6YEPBUh3Df_HprEfvBpY0oCsEXGOArHsbg60wJbgN7sqWGRdxA8cD0Q

Over de impact & de samenwerking

Moeders hebben en krijgen bij ons een plek om te groeien en bloeien. Waar ze andere ouders ontmoeten en waar ze kwalitatief relevante contacten aangaan.

Onze ontmoetingsplekken zijn natuurlijk ontstaan en groeien ook natuurlijk. De LimonadeBrigade groeit hierin mee en sluit aan bij de behoeftes van ouders die door de tijd ook veranderen. Zoals het aanbod van een ontmoetingsmoment voor ouders met oudere kinderen.

De LimonadeBrigade heeft een kerngroep van een zes partners, die op strategisch niveau samenwerken die richting geven aan de LimonadeBrigade. Zij sturen op signalen en behoefte uit het veld. Bij de activiteiten en de zgn. specials worden regelmatig “gastsprekers” aanschuiven uit de kern-groep maar ook andere partners die op thema aansluiten. De activiteiten en ontmoetingsmomenten.worden georganiseerd en begeleid door de werkgroep, bestaande uit de coördinator, gastvrouwen en ouders.

Wat is het 'vernieuwende'?

Door als Home Start onderdeel te zijn en bij te dragen aan de co-creatie, faciliteert Home-Start door het organiseren van activiteiten in de inspiratiepunten een plek waar ouders (gelijkgestemde) elkaar kunnen ontmoeten. De activiteiten zijn groepsgericht en niet - zoals het reguliere aanbod - individueel.

Doordat ouders elkaar ontmoeten en er uitwisseling van ervaringen of “hoe doe jij dat” is, helpen ze elkaar. Ze worden elkaars hulpbron.

Er vindt, door de samenwerking, ook een versterking van het professionele netwerk plaats. Zo leren ze van elkaar en delen we de kennis. En bouwen we samen aan een community.

Door het inrichten van een goed en aantrekkelijk online platform en sociale media kanalen bereiken we ook ouders die nog niet in beeld zijn bij HomeStart of andere activiteiten. Op deze manier inspireren we deze groep wel over de taak van ouderschap van alle dag en over de activiteiten van de LimonadeBrigade. En weten ze ons te vinden.

Op welke manier is het inspirerend?

De visie en het gedachtengoed van de LimonadeBrigade kan verspreid en gedeeld worden. Dat is de manier van samenwerken en door en met ouders op behoefte organiseren en faciliteren van activiteiten. Wij hopen door ons idee met andere afdelingen van Humanitas te delen, een inspiratie te zijn.

Wat zouden we doen met het prijzengeld?

We zouden nog meer activiteiten en ontmoetingsmomenten onder de paraplu van de LimonadeBrigade willen ontplooien. Zodat we mee kunnen groeien met de ouders, naar gelang de behoefte. Zo denken we aan een LimoCafé waar ouders met naar schoolgaande kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Een samenwerking en ontmoetingsmoment met ouderen en kinderen (i.s.m. woonzorgcentra – Barista’s & Boefjes). Het idee: adopteer een oma. Etc. etc. etc.

We hebben super veel leuke ideeën. Kom maar op…..

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)
Cookie-instellingen