Pauline Trainingen & Jeugdwerk

Gespecialiseerd en ervaren kindertrainer Pauline Hurkmans, helpt kinderen en jongeren bij het bouwen aan een sterke identiteit, goede sociale vaardigheden ontwikkelen en weerbaarder worden.

www.trainingenenjeugdwerk.nl